Komunikace pomocí sériového portu 2.díl (MFC a C++)

V minulém díle jsme si ukázali některé členské funkce naší třídy CComPort. Dnes tuto třídu rozšíříme o funkce pro zápis a čtení na (z) port(u).

Nejprve si ukážeme, jak vypadá konstruktor a destruktor třídy CComPort.

//Konstruktor
CComPort::CComPort()
{
 m_ComHandle=NULL;
 m_conect=FALSE;
 m_Parent=NULL;
}

//Destruktor
CComPort::~CComPort()
{
 if(m_conect)
  CloseCom();
}

Jak vidíte, obě metody jsou naprosto jednoduché, v konstruktoru se nastaví výchozí stav portu a v destruktoru port uzavřeme vždy, když je otevřený.

Další dvě metody, které bude třída mít, jsou pro získání handle portu, které bude potřeba u některých funkcí a dále funkce, která zjistí, jestli je port připojen:

//Získej handle portu
BOOL CComPort::GetComHandle(HANDLE *handle)
{
 m_cs.Lock();		//Zamči kritickou sekci

 if(!m_conect)		//Je port připojen?
 {
  Chyba("Není připojeno!");
  m_cs.Unlock();
  return FALSE;
 }

 *handle=m_ComHandle;	//Zkopíruj handle
 m_cs.Unlock();		//Odemči kritickou sekci

 return TRUE;
}

//Zjistí, zda je port připojen
BOOL CComPort::IsConnected()
{
 m_cs.Lock();		//Zamčít
 BOOL con=m_conect;	//Zkopírovat stav portu
 m_cs.Unlock();	//Odemčít
 return con;
}

Čtení z portu

Pro čtení dat z portu slouží API funkce ReadFile. Pokud tato funkce zpracovává soubory, tak se chová naprosto očekávaně. Pokud však funkci použijeme na sériový port, který byl navíc otevřen s příznakem OVERLAPPED, tak se chování funkce změní. Jde o to, že funkce nečeká, až se data na port zapíší (nebo přečtou), ale místo toho vrátí jakoby chybu typu ERROR_IO_PENDING, což znamená, že všechna data ještě nebyla na port zapsána (načtena) a že tedy musíme čekat, až se zapíší. Možná se vám tento postup zdá zbytečně složitý, ale je to tak proto, abychom mohli z portu zároveň číst a zároveň na něj zapisovat data. A jak tedy zjistíme, že všechna data už byla zapsána? Ke zjištění použijeme funkci GetOverlappedResult, která určí, v jakém stavu je právě probíhající operace. Zdrojový kód tedy vypadá následovně:

BOOL CComPort::ReadData(char *buffer, int size)
{
 m_cs.Lock();
 if(!m_conect)			//Zkontroluj připojení
 {
  Chyba("Není připojeno!");
  m_cs.Unlock();
  return FALSE;
 }
 m_cs.Unlock();

 DWORD readen;
 ReadFile(m_ComHandle,buffer,size,&readen,&m_OLRead);

 if(GetLastError()==ERROR_IO_PENDING)
 {
  while(!GetOverlappedResult(m_ComHandle,&m_OLRead,&readen,TRUE))
  {
   if(GetLastError()==ERROR_IO_INCOMPLETE)
    continue;
  }
 }

 return TRUE;
}

A nyní něco k popisu. Na začátku se testuje, zda je port připojen a pokud ne, tak se funkce ukončí. Potom je proveden samotný zápis na port a zkontrolování chybového kódu. Pokud je vrácená chyba rovna hodnotě ERROR_IO_PENDING, tak se začne kontrolovat stav operace a dokud je stav ERROR_IO_INCOMPLETE (ještě není hotovo), tak opět proběhne další smyčka cyklu. Pokud je však vrácena jiná hodnota, tak se smyčka ukončí a s ní i celá funkce.

Zápis na port

Na port se zapisuje naprosto stejně jako se z něj čte, pouze se místo funkce ReadFile použije WriteFile. Kód zde nebudu znova popisovat, protože funkce je opravdu naprosto shodná s čtecí.

BOOL CComPort::WriteData(char *buffer, int size)
{
 m_cs.Lock();
 if(!m_conect)
 {
  Chyba("Není připojeno!");
  m_cs.Unlock();
  return FALSE;
 }
 m_cs.Unlock();

 DWORD writen;
 WriteFile(m_ComHandle,buffer,size,&writen,&m_OLWrite);

 if(GetLastError()==ERROR_IO_PENDING)
 {
  while(!GetOverlappedResult(m_ComHandle,&m_OLWrite,&writen,TRUE))
  {
   if(GetLastError()==ERROR_IO_INCOMPLETE)
    continue;
  }
 }

 return TRUE;
}

Nyní už tedy máme celou třídu hotovou, takže si ji celou můžete stáhnout níže. V příštím díle si už konečně vytvoříme aplikaci typu chat, která bude tuto třídu používat.

Stáhnout zdrojový kód (2 kb)

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o archiv článků z let 2003 - 2005, uvedené technologie či postupy již mohou být neaktuální.